Dil se癟imi
DEENFRITESNLPL
Schock Metall Urbach

reinventing motion

MEN

Yaam / Saklama: Hareketli Koltuklar - Bilyeli k覺lavuzlarla daha fazla kullan覺m konforu

K繹ln'deki IMM 2018 fuar覺, bir kez daha g羹ncel ve gelecekteki ev konforuna y繹nelik bir performans ovu oldu. zellikle koltuklar ve yatar koltuklar alan覺nda, model 癟eitlilii konfor ve ayar mekanizmalar覺yla dikkat 癟ekti. Bu mekanizmalar, hem manuel hem de elektrikle kumanda edilebiliyor. Bu da kullan覺lan fonksiyon bileenlerine y繹nelik farkl覺 gereklilikler anlam覺na geliyor.

Modern koltuklar, sadece bir d羹meye bas覺larak kullan覺c覺n覺n kiisel gereksinimlerine g繹re ayarlanabiliyor. Ayak k覺s覺mlar覺, oturma yerinin alt覺ndan sessizce d覺ar覺 doru 癟覺k覺yor ve tekrar oturma yerinin alt覺nda kayboluyor. Kol癟aklar覺n y羹kseklii veya yana doru konumu deitirilebiliyor. Ve gerektiinde kullan覺lmaz 羹zere tablalar ya da saklama alanlar覺 da bulunuyor. 羹nk羹 g羹n羹m羹zde koltuklar art覺k oturma, yeme ve hatta uyuma alan覺 olarak kullan覺labiliyor. Ancak bu kullan覺m eklinde genellikle raylara farkl覺 y繹nlerden b羹y羹k y羹k binebiliyor ve sonu癟ta raylar gereinden 癟ok zorlan覺yor. Ayr覺ca motorlu 癟al覺t覺r覺lan mekanizmalarda kullan覺lan bataryalara az miktarda ak覺m覺n yetmesi ve kullan覺c覺lar覺n sistemleri ergonomik ve kolay bir ekilde ayarlayabilmesi i癟in sessiz ve kolay bir hareket yetenei gerekiyor. Rulolu kal覺plama uzman覺 Schock Metallwerk GmbH, bilyeli k覺lavuz sistemleriyle bu pazar segmentinde de aranan bir marka ve gelitirme orta覺. Pazarlama m羹d羹r羹 Daniel Hoefer, "Ray sistemlerinin 繹zel tasar覺m konfig羹rasyonunda masraflardan tasarruf ve koltuk 羹reticilerinin gelitirme hedeflerine ulamalar覺 i癟in 繹nemli bir potansiyel gizli" diye a癟覺kl覺yor. . 30'dan fazla k覺lavuz profili bar覺nd覺ran geni 羹r羹n yelpazesi, her uygulamaya uygun 癟繹z羹m羹 羹retmek i癟in geni bir imkan sal覺yor. 襤deal balant覺 stratejisi i癟in ayr覺ca delme ablonlar覺ndan braketlere, aral覺k k繹pr羹lerinden destek braketlerine ve entegre vidal覺 c覺vatalara var覺ncaya kadar geni bir montaj sistemleri gam覺na sahip. Farkl覺 renk ve dekorasyon gerekliliklerine y繹nelik y羹ksek performansl覺 y羹zeyler, portf繹y羹 tamaml覺yor ve uzun ve bak覺m gerektirmeyen kullan覺m 繹mr羹yle esiz bir teknoloji sunuyor. Ayr覺ca patentli "Air Motion" teknolojisiyle, hareket 繹zelliinin bireysel konfig羹rasyonu da 繹nemli bir avantaj sunuyor. Bu teknoloji Senkron-Etkisiyle kolay hareketi ve yumuak durdurucu sistemlerin rahatl覺覺n覺 bir araya getiriyor.  K覺lavuz yolu da ayn覺 zamanda stabilite, hareket hatt覺 ve yer gereksinimi gerekliliklerine uygun olarak kiisel olarak belirlenebiliyor.

Schock Metall, EMAS onayl覺 bir irket olarak daha 羹r羹n gelitirme aamas覺nda 癟evrenin korunmas覺na y繹nelik kal覺c覺 繹nlemleri dikkate al覺yor. nl羹 ve ayn覺 ekilde EMAS sertifikal覺 bir Alman koltuk 羹reticisi, yak覺n zamanda, tek par癟al覺 bir sistemle ve 羹癟 kademeli bir ayak destei 癟繹z羹m羹yle, 癟evreye y繹nelik hedeflerinden birini ger癟ekletirdi. Bu yeni konseptte bireysel balant覺l覺 "Air Motion" hafif hareket bilyeli k覺lavuzlar覺 temel al覺nd覺. Hafif hareket sayesinde, ayar i癟in k羹癟羹k bir motor kullan覺ld覺 ve enerji t羹ketimi azalt覺ld覺. Entegre tespit braketi, par癟a 癟eitliliinin ve montaj s羹resinin azalt覺lmas覺na katk覺da bulundu. Ve kinematik sisteminin kaplamas覺na uygun olan renkte toz boya kapl覺 y羹zey, uyumlu, g繹ze 癟arpmayan bir g繹r羹nt羹 salad覺. 羹nk羹 繹n planda oturma konforu olmal覺yd覺.


1 belge + 3 fotoraf (ZIP dosyas覺)