wybór języka
DEENFRITESNLTR
Schock Metall Urbach

reinventing motion

MENÜ

Precyzja

Technika walcowania Schock jest oparta na ekstremalnej dokładności. W ten sposób udaje nam się osiągać precyzję wymiarów funkcjonalnych, prostoliniowości i równości, jak również precyzję krawędzi skrajnych profili. Kreatywne rozwiązania w zakresie produkcji narzędzi pozwalają nam na produkcję elementów praktycznie pozbawionych zadziorów, jak również na obróbkę materiałów wytrzymałych na rozciąganie do 1000 MPa. Symulacje i know-how stanowią podstawę optymalnej organizacji procesu walcownia.