wybór języka
DEENFRITESNLTR
Schock Metall Urbach

reinventing motion

MENÜ

Na technikę walcowania Schock składa się duża liczba technologii i
zintegrowanych procesów. Wykrawarki własnej produkcji o wysokiej
wydajności z krótkimi cyklami produkcyjnymi są gwarancją ekonomicznej
produkcji elementów konstrukcyjnych.

wstecz